Leo Hessels

Dinsdagavond bereikte ons het bericht dat Leo Hessels zaterdag 26 februari is overleden.

Leo Hessels heeft de afgelopen decennia diverse bestuurs- en voorzittersfuncties bekleed.

Hiervoor heeft hij in december 2013 de koninklijke onderscheiding “lid in de orde van Oranje Nassau” ontvangen.

Leo heeft in 1976, als betrokken vader van Rob, Mark en Paul, de stichting oudercomité van scouting Laurentius Dongen opgericht. Hij werd hiervan meteen voorzitter.

In die jaren was men hard aan de slag om de oude huisvesting “het troeplokaal”, zonder stromend water en rioolaansluiting, te gaan vervangen voor de nieuwbouw van “het Exterbosch”.

Hiervoor is in 1978 de stichting Scouting Laurentius Dongen opgericht. Leo is vanaf het begin tot 1983, toen “het Exterbosch” in gebruik werd genomen voorzitter van het stichtingsbestuur geweest.

Leo was geen man van poeha. Op Leo kon je simpelweg bouwen. Hij was een rots in de branding, die zaken op een rustige wijze, ook letterlijk, overzag.

En dat had onze vereniging in die tijd hard nodig om de nieuwbouw van “het Exterbosch” gerealiseerd te krijgen.

Leo bedankt voor jouw betrokkenheid en inzet.

Rob, Mark, Paul, Aniet en Andrea sterkte gewenst om het verdriet te verwerken.

 

Scouting Laurentius Dongen